Само една малка част от обект Побити камъни край Варна е известна дестинация и посещавана културно-историческа атракция. Екипът по проекта разработи своята идея с цел да популяризира обекта и легендите за неговото възникване сред младите хора, красотата и уникалните природни забележителности в местността, в която се простира уникалната скална маса – една визия, която ще оповести известните легенди и научните истини за възникването на странната каменна гора в региона. В основата на проекта са залегнали дейности по активно развитие у младите любители-фотографи на умения за подготовка на материали, изследване, художествено заснемане на туристически обект, представянето му пред обществеността и придобиването на операторски умения за заснемане на кратък документален филм. Дейностите по реализирането на проектната идея ще дадат възможност и за представяне на най-добрите фотографии на фотографска изложба, а трите екипа, които ще заснемат /изследователи, фотографи и сценаристи/ ще работят в четвърти екип съвместно за изграждането на адекватен и изключително необходим интернет сайт, за да представят не само своите творби пред обществеността, но най-вече да разпространят информация за този уникален за България обект. По време на работния процес, младите фотографи ще потвърдят своите познания и ще повишат капацитета си, а с това и конкурентно способността си на пазара на труда.
Двуезичният интернет портал ще популяризира обекта пред любители на природните забележителности в България и в чужбина, което ще засили интереса и ще подпомогне региона в развитието на обекта като историческа дестинация. Порталът ще представи не само известните за туристите скални масиви, но и онези в регионите около Белослав и Слънчево, за които няма никаква информация в публичното пространство, а техни изображения са виждали само запознати в региона любители на атрактивния обект. Като допълнение само ще отбележим, че има редица научни проучвания на региона, които също ще бъдат обект на проучвания от изследователския екип на проекта. Надяваме се между легендите, действителността и научните изследвания младежите, които ще се включат в проекта да придобият познания, умения и възможност за себеизява, за да утвърдят своите позиции и да придобият познания, които да им бъдат полезни в живота и в професионалната им реализация.