КУРС ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ФОТОГРАФИЯ


/тримесечен - 90 часа/ Начало на курса 15 януари 2019г.
За справки и записване: Кино-фотоклуб “Варна” Варна ул.Тича 5 офис 5 - сряда 19-21ч. и /срещи след договаряне по телефона/ тел. 0898 455 994 - Ангел Ненов

НАШИ ПРИЯТЕЛИ