Антидрога-Антиспин 2009
Семинар-пленер

АктАрт 2010
Семинар-пленер

АктАрт 2011
Семинар-пленер

АктАрт 2012
Семинар-пленер

Варна на младите 2012
Фотоконкурс

АктАрт 2013
Семинар-пленер

АктАрт 2014
Семинар-пленер

Курс по художествена фотография 2014
изложба

Танцуващи около нас
Проект на кино-фотоклуб "Варна" и Сдружение "Модус Арт"