Танцуващи около нас
Проект на кино-фотоклуб "Варна" и Сдружение "Модус Арт"