КИНО-ФОТОКЛУБ „ВАРНА“


Създаден през 1973г. към Младежки дом – Варна.

Първите стъпки във фотографията и киното са направили стотици млади хора като членове на клуба. Сред тях има множество изявени фотографи и оператори с национални и международни награди. Основните цели на клуба са обучение, организиране на конкурси и изложби, реализация на документални, игрални и анимационни филми.


СДРУЖЕНИЕ „МОДУС АРТ“


Създадено през 2010г. в гр.Варна.

Основните цели на сдружението са да развива, популяризира и утвърждава всички форми на изкуствата и културата сред гражданското общество и младежта; да подпомага професионалното развитие и популяризиране на художествените произведения на утвърдени и нови съвременни български автори.