Курс по фотография 2019


КУРС ПО ФОТОГРАФИЯ /начинаещи/
от 17 септември до 10 декември
2019г.
КУРС ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ФОТОГРАФИЯ


/тримесечен - 90 часа/
Начало на курса 15 януари 2019г.


НАШИ ПРИЯТЕЛИ